موضوع خبر : استاندارد ISO/IEC 17025 , آزمایشگاه ها

عنوان خبر : اخذ گواهینامه تایید صلاحیت استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه‌های پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تاریخ : 1391/12/20تعداد بازدید : 5864

ارزیابی آزمایشگاه‌های پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC  17025 در تاریخ 13 دی ماه و 8 اسفند ماه سال جاری توسط نظام تایید صلاحیت ایران (NACI) انجام شد و با توجه به نتیجه بدست آمده پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران موفق به دریافت گواهینامه این استاندارد گردید.
در این ارزیابی که توسط 13 نفر ارزیاب و کارشناس فنی نظام تایید صلاحیت ایران در دو روز برگزار شد، با توجه به نتیجه بدست آمده در طول ممیزی و با توجه به گستره کاری آزمایشگاه‌های پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، در جلسه اختتامیه تعداد کمی عدم‌انطباق (در مجموع 6 مورد عدم‌انطباق جزئی برای کل آزمایشگاه‌ها) برای آزمایشگاه‌های پژوهشگاه ارائه شد. این پژوهشگاه پس از برطرف نمودن موارد جزئی اعلام شده در سال 1392 اعتبارنامه خود را از سوی نظام تایید صلاحیت ایران دریافت خواهد کرد.
مهم‌ترین مزایا اخذ تایید صلاحیت این استاندارد برای مراکز آزمایشگاهی به شرح زیر است:
-    ارتقاء کیفیت (دقت و صحت) نتایج آزمون و قابلیت اطمینان به آن‌ها؛
-    پذیرش آزمایشگاه‌ها به‌عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی؛
-    برآورده سازی تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام آزمون‌ها؛
-    توجه به صلاحیت پرسنل آزمایشگاه و ارتقاء آن؛
-    کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه‌ها؛
-    استاندارد کردن روش‌های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌ها؛
-    ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه‌ها؛
-    رضایت‌مندی هر چه بیشتر گیرندگان خدمات و جلب اعتماد روز افزون آن‌ها به آزمایشگاه؛
شایان ذکر است آزمایشگاه‌های پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران دارای گواهینامه آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران و همین طور دارای گواهینامه استاندارد ISO 9001:2008 نیز می‌باشند.