موضوع خبر : استاندارد ISO/IEC 17025

عنوان خبر : برگزاری دوره آموزشی "تربیت ارزیاب فنی برای مراکز آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO/IEC17025"

تاریخ : 1391/02/06تعداد بازدید : 4135

برگزاری دوره آموزشی "تربیت ارزیاب فنی برای مراکز آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO/IEC17025"

شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران (کفا) با همکاری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو دوره و کارگاه آموزشی "تربیت ارزیاب فنی برای مراکز آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO/IEC17025"را با هدف آموزش کارکنان متخصص آزمایشگاه­های عضو شبکه در حوزه تایید صلاحیت و ارزیابی آزمایشگاه‌ها، به مدت 3 روز از تاریخ 29 الی 31 فروردین ماه 1391، با حضور بیش از 20 نفر از کارشناسان و مسولین کیفی آزمایشگاه­های عضو شبکه و در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار نمود.
در این دوره که بر اساس راهنمای ILAC G3 (راهنمای برگزاری دوره آموزشی برای ارزیابان مورد استفاده در برنامه‌های تایید صلاحیت مراکز آزمایشگاهی) برگزار شد، سرفصل­های مختلفی از جمله: بررسی الزامات مدیریتی و فنی استاندارد ISO/IEC 17025:2005، کالیبراسیون، قابلیت­ردیابی تجهیزات، عدم قطعیت در اندازه‌گیری، تضمین کیفیت نتایج آزمون، آزمون مهارت تخصصی و مقایسات بین آزمایشگاهی، نمونه‌برداری مبتنی بر روش‌های آماری و مهارت‌های مورد نیاز برای انجام ارزیابی بر اساس ISO 19011:2011، توسط آقای مهندس مصطفی دستمردی مدرس این دوره ارائه گردید.
در پایان دوره نیز نظر سنجی برای ارزیابی رضایت شرکت­کنندگان صورت گرفت که نتایج این نظر سنجی نشان دهنده 93.3% رضایت شرکت­کنندگان از مدرس و مفاهیم دوره و همچنین 88% رضایت از شیوه اجرای دوره بود.