موضوع خبر : دوره های آموزشی

عنوان خبر : برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی آزمایشگاهی در استان‌های کشور

تاریخ : 1396/06/05تعداد بازدید : 591

موسسه آزما فناور پژوهان وندا بر اساس نیاز آموزشی آزمایشگاه‌ها در استان‌های مختلف کشور، دوره‌های آموزشی متنوعی را در شهرهای مختلف برگزار می‌کند. این دوره‌ها به میزبانی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی برگزار می‌شود و همه افراد علاقمند می‌توانند در این دوره‌ها ثبت نام نمایند.
علاقمندان می‌توانند برای ثبت نام و یا ارایه پیشنهادهای برگزاری دوره می‌توانند با شماره‌های 66069915-021 و 66157306-021 تماس بگیرند یا با پست الکترونیکی info@vandazma.ir مکاتبه نمایند.

فهرست دوره‌های برنامه ریزی شده به صورت زیر است:

ردیفنام دورهشهرمحل برگزاریلینک ثبت نام
1مدیریت پسماند آزمایشگاهیبندرعباس
شرکت افروز شیمی لارک
ثبت نام
2
محاسبه عدم قطعیت اندازه‌گیری و 
نحوه گزارش‌دهی آن در نتایج آزمون
بندرعباس
شرکت سینا آزمای
ثبت نام
3ایمنی در آزمایشگاه
کرمانشاهجهاد دانشگاهی دانشگاه رازیثبت نام
4
کارگاه آموزشی مقایسات بین آزمایشگاهی
 برای آزمون های کمی و کیفی
بندرعباسشرکت بهینه پایش پارسیانثبت نام
5مدیریت پسماند آزمایشگاهی
تهرانپژوهشکده کیمیازیثبت نام
6
کارگاه پیشرفته معرفی میکروسکوپ الکترون عبوری(TEM)   
و روش های آماده‌سازی نمونه
مشهدپرطاووس مشهدثبت نام
7معرفی دستگاه طیف سنج فلئورسانس پرتو ایکس (XRF)دامغاندانشگاه دامغانبه زودی
8دوره آموزشی پیشرفته پراش پرتو ایکس (XRD)
دامغاندانشگاه دامغانبه زودی
9کارگاه آموزشی طیف سنج مرئی فرابنفش (UV-VIS)
اصفهاندانشگاه آزاد شهر مجلسیبه زودی
10
کارگاه آموزشی آشنایی با روش طیف سنجی مادون قرمز،
 مبانی و کاربردها (FTIR)
اصفهاندانشگاه آزاد شهر مجلسی
به زودی

منبع : موسسه آزما فناور پژوهان وندا