موضوع خبر : دوره های آموزشی

عنوان خبر : نهمین همایش کاربران سنکروترون چشمه نور ایران

تاریخ : 1395/12/22تعداد بازدید : 1349

در این همایش که در پارک علم و فناوری قزوین (ساخت‌گاه چشمه‌ی نور ایران) برگزار می‌گردد، آخرین دستاوردهای پژوهشگران ایرانی و بین‌المللی در زمینه‌ کاربردهای تابش سنکروترون در علوم پایه، مهندسی و پزشکی ارائه‌ خواهد شد و فرصتی مناسب برای آشنایی و گفتگو میان کاربران باتجربه چشمه‌های نور سنکروترونی و پژوهشگران و کاربران بالقوه‌ در کشور خواهد بود. 

برای نام‌نویسی و دریافت اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه کنید.

منبع : چشمه نور ایران