مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت آبان بسپار توسعه

1372

صنعت پلاستیک و لوله اتصالات پلی اتیلن پی وی سی

هادی گودرزی

مصطفی یاوراحمدی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  استان خوزستان – 10 کیلومتری جاده اهواز – آبادان روبروی پاسگاه سویسه شرکت آبان بسپار توسعه

  06133130852

  abt-pipe.com

  mostafa.yavarahmadi1990@gmail.com

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها