آزمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی

شرکت ها شرکت بهینه آزمای پارسیان

حسین دبیریان شمس آبادی

مهرناز ایقانی اعظم

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران - بزرگراه نواب جنوب به شمال - جنب پل کمیل - ساختمان افرا - طبقه 7 - واحد 702

  55436352-021 55436354-021

  info@baparsian.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها