آزمایشگاه

شرکت ها هامون آزمای شرق

1389

انجام ازمایشات فیزیکوشیمیایی،میکروبی،فلزات سنگین،باقیمانده سموم،مایکوتوکسین ها، هیستامین مربوط به محصولات غذایی ،ارایشی، بهداشتی، محیط زیست، کشاورزی،دامپزشکی ،الاینده های محیط زیست شامل هوا و صوت.کلینیک گیاهپزشکی ،مرکز فروش سموم کشاورزی و محصولات و ادوات کشاورزی

حسین جواهری عفیف

راحله قبادسوادکوهی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانزاهدان

  استان سیستان و بلوچستان –زاهدان – خیابان مصطفی خمینی غربی ،تقاطع فرهاد، جنب مدرسه 14 خرداد ،آزمایشگاه هامون آزمای شرق ، کد پستی 9817683119

  30-33431720-054 33443900-054

  WWW.HAMOONAZMA.IR

  hamoonazma92@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها