آزمایشگاه

شرکت ها شرکت فناوری پویان

1394

BET

شمیم صمدیان

شمیم صمدیان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، خیابان شریعتی، دوراهی قلهک، خ ش امیر پابرجا، بلوار آیینه، نبش کوچه گل یخ غربی، پلاک 16 ، طبقه 3 ، پارک علم و فناوری ،طبقه 3 واحد 302-اتاق 1

  تهران، خیابان شریعتی، دوراهی قلهک، خ ش امیر پابرجا، بلوار آیینه، نبش کوچه گل یخ غربی، پلاک 16 ، طبقه 3 ، پارک علم و فناوری ،طبقه 3 واحد 302-اتاق 2

  02122008091 داخلی 2020 -09302005766

  pooyancompany@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها