آزمایشگاه

شرکت ها شرکت فناوری پویان اکسیر کوشا

1394

BET , FESEM/EDS-MAP , TEM , FTIR , TGA/DTA, UV-VISIBLE , XRD/XRF , Grazing , DSC , Low Angle , DLS

شمیم صمدیان

شمیم صمدیان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، خیابان شریعتی، دوراهی قلهک، خ ش امیر پابرجا، بلوار آیینه، نبش کوچه گل یخ غربی، پلاک 16 ، طبقه 3 ، پارک علم و فناوری ،طبقه 3 واحد 302-اتاق 2-02126602467

  09302005766.....02126602467 info@chemilabs.ir

  http://chemilabs.ir/

  shsamadian@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها