آزمایشگاه

شرکت ها شرکت آصال

علینقی نوریانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران-کیلومتر 20جاده قدیم-شهر قدس-بلوار کلهر-پلاک103 ساختمان صبا

  46840444-021 46840444-021

  Asaltest.ir

  mohanyw@gmail.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها