آزمایشگاه

شرکت ها شرکت آصال

1365

آموزش ، تست ، تنظیم ، تعمیر ، کالیبراسیون و تامین تجهیزات ابزار دقیق آزمایشگاهی و پژوهشی برای کمیت های جرم ، دما ، رطوبت ، ابعاد ، شیمی ، حجم ، فشار ، گشتاور ، دور ، زمان ، سختی فلزات و پلاستیک ها ، صوت و آکوستیک ، نیرو و کلیه پارامترهای الکتریکی و الکترونیکی

علینقی نوریانی

محمد رحمانی

تجهیزات آزمایشگاه
    موقعیت جغرافیایی

    تهرانشهر قدس

    شهر قدس ، بلوار کلهر ، پلاک196 ، آزمایشگاه کالیبراسیون آصال

    تهران ، کیلومتر 20جاده قدیم ، شهر قدس ، بلوار کلهر ، پلاک196 ، آزمایشگاه کالیبراسیون آصال

    46840444-021 46840445-021

    Asaltest.ir

    mohanyw@gmail.com

    آزمایشگاه های استان تهران
    استاندارد ها