آزمایشگاه

شرکت ها شرکت مهندسین مشاور آروین ساتن

علی سمیعی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  بزرگراه فتح،خیابان خلیج فارس،کوچه توحید،ساختمان مهدی،طبقه دوم،آروین ساتن

  66253466-021 66253466-021

  arvinsatanco@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها