مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی

شرکت ها مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی

1396

نانوفناوری

محمدجواد خلج

محسن قربانی آذر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  بزرگراه آزادگان، مسیر شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب، سایت نانو

  021-56277156 021-56277169

  icanano.ir

  ican@nano.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها