آزمایشگاه بلورشناسی و متالوگرافی پیشرفته مواد

دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

1369

سیدفرشید کاشانی بزرگ

لیلا معظمی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  استان تهران- شهر تهران- خیابان کارگر شمالی- بعد از تقاطع جلال آل احمد- دانشکده فنی دانشگاه تهران- دانشکده متالورژی- طبقه زیرزمین- آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته و آزمایشگاه بلورشناسی

  82084145-021 88006076 -021

  www.eng.ut.ac.ir

  fkashani@ut.ac.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها