مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت فنون ریزتراشه میزان

1395

-ساخت آنالیزور گاز -خدمات لایه نشانی انواع فلزات به روش DC اسپاترینگ -خدمات لایه نشانی انواع غیر فلزات و نیمه هادی ها به روش RF مگنترون اسپاترینگ -خدمات لیتوگرافی با فوتورزیست مثبت و منفی -خدمات لایه نشانی با اسپین کوتر (Spin Coat) -مشاوره و ساخت قطعات میکروالکترونیک -مشاوره و ساخت قطعات میکروفلویدیک -مشاوره پروژه های پژوهشی و صنعتی -مشاوره پروژه های دانشگاهی (کارشناسی ارشد و دکتری)

سید محمد سید جلالی

سید محمد سید جلالی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  آیت اله کاشانی، بلوار اباذر، بوستان سوم غربی، پلاک 30 واحد 2

  تهران، فلکه دوم صادقیه، خیابان آیت اله کاشانی، بلوار اباذر، بوستان سوم غربی، پلاک 30، واحد 2

  021-44003205 021-44974436

  mmt-co.com

  info@mmt-co.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها