آزمایشگاه اندازه گیری دقیق ابعادی

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف

1360

اندازه گیری دقیق ابعادی

سید حسن کمالی

سمیه بشیری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران ،خ آزادی ضلع شمالی دانشگاه شریف ،خ شهید قاسمی، پ 71

  021-66075629 021-66075629

  S_h_kamali@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها