مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت آرک زیست آزما

1393

کنترل کیفی فراورده های بیولوژیک

زهرا شریف زاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، اکباتان فاز 1، خیابان نفیسی،کوچه بابک،پلاک 12

  021-44674869 021-44674801

  arcbioassay@gmail.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها