آزمایشگاه شیمی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان پردیس علوم پایه دانشکده شیمی

1382

آنالیز نمونه های شیمیایی

علیرضا اصغری

معصومه ولایتی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانسمنان

  سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان ، روبروی پارک سوکان ، پردیس شماره یک دانشگاه سمنان ، دانشکده شیمی

  02331533182 02331533182

  www.chem.semnan.ac.ir

  aasghari@semnan.ac.ir

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها