مجموعه آزمایشگاه ها

جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی

نجمه یزدانفر

سهیلا ابراهیمی عماد

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  کرج، کیلومتر 4 اتوبان کرج-قزوین، خروجی کمال شهر، انتهای بلوار بهشت سکینه، مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

  026-34764050 026-34764058

  www.irdci.ac.ir

  cac.irdci@gmail.com

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها