مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت خاتم پلیمر

1384

آزمایشگاه همکار سازمان غذا ودارو-وزارت بهداشت (مجوز شماره: 253/4/د 1383) و سازمان استاندارد ملی ایران در ارائه خدمات آزمایشگاهی و تائیدیه مواد اولیه و محصولات از نظر خوراکی، بهداشتی وسلامتی، آموزش های تخصصی ومشاوره علمی در زمینه انواع پلیمرها بالاخص پلاستیک های بسته بندی و پوششهای خوراکی، تحقیقات علمی-کاربردی و ارائه دانش فنی در تولیدات صنعتی پلاستیکهای زیست تخریب پذیر ، پوششهای خوراکی، کامپوزیتهای چوب-پلاستیک و ضایعات پلاستیکی است.

عبدالرسول ارومیه ای

سارا طبشی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران بلوار کریمخان، اول پل حافظ، بعداز کوجه هورتاب پلاک 398 طبقه اول شرقی

  021-88908533 021-88908977

  www.khatampolymer.com

  oromia2000@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها