مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت کشت و صنعت گیاهواره ی همدان

1386

آنالیز خاک آب گیاه/صنایع غذایی/گیاهان دارویی

همایون مرادی

همایون مرادی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  همدانملایر

  استان همدان ،شهرستان ملایر، ابتدای خیابان شهید رجایی ، ساختمان پردیس ، طبقه 4 ، واحد 15

  09186907056

  homayon.moradi@gmail.com

  آزمایشگاه های استان همدان
  استاندارد ها