آزمایشگاه تحقیقات

شرکت ها شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو

1383

انجام آنالیزهای شیمیایی و فیزیکی

مهران رضایی

پونه فلاح نیک بخش

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  میدان ونک-خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهایی شمالی-کوچه شهانقی-پلاک 32

  88617182-3 88608462

  Sarvco.ir

  mailbox@sarvco.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها