آزمایشگاه آنالیز دستگاهی و توکسیکوژنومیکس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

1365

آنالیز دارو-مواد غذایی و سم شناسی

مهناز قمی

فاطمه قرهی قهی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران- خیابان دکترشریعتی-ابتدای خیابان یخچال-کوچه یاسمن- واحد علوم دارویی پلاک 99

  02122006221 02122600099

  www. Iaups.ac.ir

  f.gharahi@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها