آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف

1359

شیمی

قیس رخشان

قیس رخشان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران- خیابان آزادی- ضلع شمالی دانشگاه صنعتی صنعتی شریف- خیابان شهید قاسمی - پلاک 71- کد پستی 14588

  تهران- خیابان آزادی- ضلع شمالی دانشگاه صنعتی صنعتی شریف- خیابان شهید قاسمی - پلاک 71- کد پستی 14588

  66031914- 66024544- 66005937 66012497

  www.tdins.ac.ir

  www.jdsharif.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها