مرکز پژوهش و توسعه فناوری‌های نفت کرمانشاه

وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت واحد پردیس غرب

1380

خدمات آزمایشگاهی - پژوهشی - تحقیقاتی

محمد نوروزی

یوسفعلی قربانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانشاهکرمانشاه

  کرمانشاه، میدان نفت، بلوار زن، جنب شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب، پژوهشگاه صنعت نفت، پردیس غرب،کد پستی 77717-671

  083-38358077 083-38369572

  http://www.ripi.ir

  mo.noroozi@gmail.com

  آزمایشگاه های استان کرمانشاه
  استاندارد ها