مجموعه آزمایشگاه های شعبه چابهار

شرکت ها شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس لیان اروند

1389

آزمایشگاه نساجی

فرشته حسین زاده

فاطمه ذبیحی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانچابهار

  سیستان و بلوچستان – شهرستان چابهار – منطقه آزاد – مجتمع اطلس – طبقه اول – واحد A8

  05435313179 05435313179

  parslian.org

  parslian_qcl@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها