مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

1384

لیلا درکه

شادی آذر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانشاهکرمانشاه

  کرمانشاه، کیلومتر 4 جاده هرسین، پل چهر، کیلومتر 3 کمربندی شهید شفیعی، کد پستی: 6715664551.

  31272824-083 3127249-083

  www.kpic.ir

  Darakeh_123@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان کرمانشاه
  استاندارد ها