آزمایشگاه ساخت افزایشی (پرینتر سه بعدی)

شرکت ها شرکت صنایع نورا لایه نگار

1392

پرینت سه بعدی فلزی

احمد فروزمهر

علی فروزمهر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان، فلکه دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان کریستال، واحد 6

  03133931363

  www.Noura3dp.com

  info@noura3dp.com

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها