آزمایشگاه آریسا آزما

شرکت ها شرکت آریسا شیمی خاورمیانه

1397

تولید روانسازهای بتن، مشاوره طرح اختلاط بتن، آزمایشگاه سیمان و بتن

محمدرضا شعرباف

محمدرضا شعرباف

موقعیت جغرافیایی

اصفهاناصفهان

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان ابوریحان، طبقه دوم، واحد 217

03133932288

arisa-chem-co@istt.ir

آزمایشگاه های استان اصفهان
استاندارد ها