آزمایشگاه آنالیز دستگاهی مواد طبیعی و شیمیایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

1384

کشاورزی و گیاهان دارویی

مهدی عبادی

محمد آئینه

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  گلستانگرگان

  گلستان ، گرگان، بلوار شهید کلانتری، خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی گرگان،ساختمان شماره دو، اداره امور آزمایشگاه‌ها،تلفن 01732132271،09113701682، کد پستی 4914739975

  گلستان ، گرگان، بلوار شهید کلانتری، خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ساختمان شماره 2، آزمایشگاه آنالیز دستگاهی، کد پستی 4914739975

  01732121658 01732151913

  WWW.gorganiau.ac.ir

  Mohammah_aeineh@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان گلستان
  استاندارد ها