مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت فرا آزمون آریسا

1391

آزمایشگاه بسته بندی مواد غذایی آزمایشگاه نساجی آزمایشگاه سلولزی آزمایشگاه میکروبیولوژی

اکرم افشاری کاوه

اکرم افشاری کاوه

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  البرز.کرج،خیابان شهید بهشتی،دهقان ویلا دوم،خیابان اول،کوچه مصطفی خمینی،پلاک 48

  34409752-026 34409762-026

  www.arisa-lab.com

  fararisalab@gmail.com

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها