آزمایشگاه لوازم خانگی و ابزار برقی

شرکت ها شرکت فنی و مهندسی آماج گستر بندر

سیما جعفری برزکی

سیما جعفری برزکی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانبندر عباس

  استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس، کوی آزادگان، کوچه آزادگان 24، پلاک 14، کد پستی 7919965465

  07633330223 07633337237

  AMAJGOSTAR@GMAIL.COM

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها