آزمایشگاه لوازم خانگی و ابزار برقی

شرکت ها شرکت فنی و مهندسی آماج گستر بندر

1387

برق و الکترونیک

معصومه محمودی قلعه قاضی

معصومه محمودی قلعه قاضی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانبندر عباس

  استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس، آزادگان ، بلوار نواب صفوی ، جنب شیرینی فروشی هخامنش، پلاک صفر ، طبقه منفی یک، کد پستی 7919994700

  07633315007

  AMAJGOSTAR@GMAIL.COM

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها