آزمایشگاه مرکزی

پارک علم و فناوری استان سمنان

1370

- آزمایشگاه شیمی خاک - آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب - آزمایشگاه گوهرشناسی - آزمایشگاه مرکزی نانو - آزمایشگاه میکروبی و بیوتکنولوژی

خلیل راحتی

سحر خوش آبادی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانسمنان

  شاهرود- میدان هفت تیر- بلوار دانشگاه، شماره تماس 32300313-023

  02332300275-9 02332300280

  sstp.ir

  ts.techno@sstp.ir

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها