آزمایشگاه

شرکت ها شرکت پرتو آزمون جوانه خراسان

1394

صنایع غذایی خوراک دام ، طیور و آبزیان کشاورزی موادمعدنی آب

حمید پهلوان منش

شادی ایزدپناه

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویمشهد

  مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 1 - بلوار تلاش شمالی - بین تلاش شمالی 5 و 7 - قطعه 274 - طبقه فوقانی شرکت جوانه خراسان

  مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 1 - بلوار تلاش شمالی - بین تلاش شمالی 5 و 7 - قطعه 274 - طبقه فوقانی شرکت جوانه خراسان

  05135411955 05135410920

  www.partoazmoonlab.com

  info@partoazmoonlab.com

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها