آزمایشگاه

شرکت ها شرکت کیمیا پژوه البرز

1385

کنترل کیفی مواد غذایی و خوراک دام ، آب و پساب ، فرآورده های آرایشی و بهداشتی و ارائه دهنده ی خدمات محیط زیست و بهداشت حرفه ایی

منوچهر احمدی

الهام عبادتی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  چهارمحال و بختیاریشهرکرد

  اصفهان ، شهرک علمی تحقیقاتی ، پلاک A508

  شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی،ابتدای خیابان بسیج

  03832261817 03832254826

  www.kpalab.com

  kimiyalabor@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان چهارمحال و بختیاری
  استاندارد ها