مجموعه آزمایشگاه‌ها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی

1380

تحقیقات کاربردی دارویی، زیست فناوری و سلول های بنیادی، گیاهان داروئی و طب سنتی و فناوری نانو

حسین بابایی

مریم بنازاده امیرخیز

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  آذربایجان شرقیتبریز

  آذربایجان شرقی- تبریز ، خیابان دانشگاه ،مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی

  04133363234  04133363231

  http://darc.tbzmed.ac.ir

  darc@tbzmed.ac.ir

  آزمایشگاه های استان آذربایجان شرقی
  استاندارد ها