آزمایشگاه شیمی

شرکت ها شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما تهران

1384

• آماده سازی نمونه • آنالیز طلا، پلاتین و پالادیوم به روش فایر اسی Fire Assay • آنالیز فلزات پایه و عناصر کمیاب با استفاده از ICP-OES • آنالیز سنگهای معدنی آهن، کرومیت، منگنز، سیلیس، گچ، آهک و دولومیت • آنالیز سنگهای معدنی مس، مولیبدن، سرب و روی • آنالیز نمونه های ژئو شیمی • آنالیز نمونه های پر عیار معدنی(Ore Grade) • آنالیز عناصر نادر خاکی REE-Element • آنالیز اکسید های اصلی به روش ذوب قلیایی Alkaline Fusion • آنالیز XRF • آنالیز کانی شناسی XRD • آنالیز به روش شیمی تر • آنالیز نمونه های زیست محیطی (آب، خاک و گیاه) ICP-MS • آماده سازی و مطالعه نمونه های مقطع نازک و صیقلی • آماده سازی و مطالعه نمونه های کانی سنگین بخش محیط زیست: اسیدیته هدایت الکتریکی درجه حرارت رنگ کدورت وزن ظاهری وزن حقیقی دانسیته - چگالی - جرم حجمی رطوبت دانه بندی - سایز بندی خاکستر سختی کل(TH) قلیائیت کل (برحسب کربنات) قلیائیت کل (برحسب بی کربنات) کلرید(کلر) سولفید نیترات نیتریت سولفات سولفیت فسفات فلوراید برماید فنل فرمالدئید آمونیوم برحسب NH4 آمونیاک املاح محلول مجموع مواد معلق مواد قابل ته نشینی کل مواد معلق فرار BOD COD دترجنت غلظت اسید سولفوریک نیتروژن کل (ازت) بر جیوه مجموع کربن آلی TOC گچ آهک پکیج محلول 37 عنصر (ICP-OES) پکیج محلول 53 عنصر (ICP-MS) پکیج آنیونها فلوراید - کلراید - برماید - نیترات - نیتریت - سولفیت - سولفات - فسفات

صالح صبحدل

سمانه جانمحمدی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، بزرگراه محمدعلیجناح، خیابان 12 متری چهارم، پلاک 23 واحد سوم شرقی

  شهرک صنعتی پرند، میدان فناوری، فناوری جنوبی، میدان توسعه، بلوار گلستان، خیابان فروزان، خیابان گل آرا، قطعه E28

  021-49735 021-44048367

  www.zarazma.com

  info@zarazma.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها