مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران آزمایشگاه جامع تحقیقات آزمایشگاه پیش بالینی

1390

تصویربرداری از حیوانات آزمایشگاهی مطالعات پیش بالینی

محمدرضا آی

راضیه سلگی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، خیابان ایتالیا، بین خیابان قدس و وصال شیرازی، پلاک 41، طبقه منفی یک

  021-88954614 021-88954614

  www.TPCF.ir

  tpcf-projects@tums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها

   ISO 9001