آزمایشگاه شیمی

دانشگاه سمنان پردیس علوم پایه دانشکده شیمی

1382

آنالیز نمونه های شیمیایی

علیرضا اصغری

معصومه ولایتی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانسمنان

  سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان ، روبروی پارک سوکان ، پردیس شماره یک دانشگاه سمنان ، دانشکده شیمی

  023-31532804 023-33654110

  www.chem.semnan.ac.ir

  aasghari@semnan.ac.ir

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها