آزمایشگاه فناوری نانو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

1366

-

آوات علی پورامجد

آوات علی پورامجد

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  آذربایجان غربیمهاباد

  استان آذربایجان غربی ، شهرستان مهاباد

  استان آذربایجان غربی ، شهرستان مهاباد

  09141682675-04442338608

  awatalipouramjad4@gmail.com

  آزمایشگاه های استان آذربایجان غربی
  استاندارد ها