مجموعه آزمایشگاه ها

سازمان غذا و دارو اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم- نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم

1373

آزمایشگاه سم شناسی- باقیمانده سموم آزمایشگاه سم شناسی- مایکوتوکسین ها آزمایشگاه سم شناسی- فلزات سنگین آزمایشگاه شناسایی محصولات تراریخته آزمایشگاه اندازه گیری اسیدهای چرب و استرول های گیاهی آزمایشگاه میکروبیولوژی آزمایشگاه صنایع غذایی و آشامیدنی آزمایشگاه آرایشی بهداشتی آزمایشگاه بسته بندی مواد غذایی - فلزی آزمایشگاه مواد اولیه صنایع غذایی و آرایشی بهداشتی. آزمایشگاه تخصصی تشخیص حلال. آزمایشگاه سلولزی آزمایشگاه آب و فاضلاب آزمایشگاه دارو و مکمل های غذایی آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی آزمایشگاه سنجش و توزین دوره ای آزمایشگاه برق و الکترونیک آزمون مهارت بازرسی فنی خودرو بازرسی فنی آسانسور

شهروز آبراری لزرجانی

طاهره کشاورزی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانقشم

  هرمزگان،جزیره قشم،میدان گلها،بلوار 22بهمن،خیابان استاندارد،ادره کل غذا دارو و استاندارد قشم

  076-35242291_2 076-35242293

  manager@gfds.org

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها

   ISO 9001 اعتبارنامه 17020