آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه فردوسی مشهد

1382

مطالعه ریز ساختار و آنالیز مواد توسط میکروسکوپهای الکترونی تعیین ابعاد ذرات نانویی و ارایه نمودارهای توزیع ذرات مطالعه نانو سطوح توسط میکروسکوپ های تونلی روبشی و نیروی اتمی آنالیز نشر اتمی آنالیز پراش اشعه ایکس مشاوره های تخصصی در زمینه آنالیز مواد دستگاههای آماده سازی مختلف جهت آماده سازی نمونه های تخصصی دستگاهی دستگاههای آماده سازی نمونه های بیولوژی برای میکروسکوپ های الکترونی عبوری و روبشی آنالیز حرارتی نمونه ها

سحر ملازاده بیدختی

مهین هوشیار صادقیان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویمشهد

  مشهد- بلوار وکیل‌آباد- دانشگاه فردوسی مشهد- بلوار پژوهش-روبه روی استخر-ساختمان پژوهشگاهها- آزمایشگاه مرکزی

  051-38804394 051-38807092

  http://centrallab.um.ac.ir

  centrallab@um.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها