مجموعه آزمایشگاه‌ها

وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران

1384

انجام خدمات آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه های شیمی, محیط زیست و کانی شناسی فرآوری مواد معدنی در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی (پایلوت)

ابوالفضل فراهانی

علی اصغر خداشناس

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  _

  استان البرز- کیلومتر 9 اتوبان کرج-قزوین، جنب کارخانجات سوپا، انتهای بلوار کاوش، شهرک تحقیقاتی کاوش، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

  026-32106000 026-34762272

  www.imprc.ir

  info@imprc.ir

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها