مجموعه آزمایشگاه‌ های شعبه بندر امام خمینی (ره)

شرکت ها شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

1380

کنترل کیفیت آلاینده ها در مواد غذایی و محصولات کشاورزی

امیر گیل عسگری

هنگامه خزایی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستانبندر امام خمینی

  بندرامام خمینی- مجتمع بندری- جنب ساختمان اداری حفاظت وایمنی دریانوردی- ساختماناداری انبار ترانزیت16 - آزمایشگاه مرجعان خاتم

  061-52282697 061-52282698

  www.marjaangroup.com

  khazayee@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها