مجموعه آزمایشگاه‌ها

وزارت جهاد کشاورزی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

1379

مهندسی ژنتیک، بیولوژی مولکولی، بیوشیمی، پروتئومیکس و انتقال ژن، نانوتکنولوژی

نیر اعظم خوش خلق سیما

پروین هادیان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  استان البرز- کرج - جاده ماهدشت- روبروی ترمینال شهید کلانتری- بلوار شهید فهمیده- پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

  026-32703536 026-32701067

  www.abrii.ac.ir

  nanolab@abrii.ac.ir

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها