مجموعه آزمایشگاه ها

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری

1364

ژنتیک مولکولی - تکثیر و اصلاح نژاد ماهی- بهداشت و بیماری های آبزیان

سید عبدالحمید حسینی

جواد مهدوی جهان آباد

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کهگیلویه و بویراحمدیاسوج

  استان کهکیلویه و بویراحمد، شهرستان یاسوج، دشتروم، کیلومتر 26 جاده یاسوج گچساران، صندوق پستی 358 – 75914

  0743326221607433262221 07433262315

  http://yc.ifro.ir/portal.aspx

  roghaye.mahmodi@gmail.com

  آزمایشگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد
  استاندارد ها