مجموعه آزمایشگاه ها

پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM پژوهشکده علوم کامپیوتر مرکز پردازش سریع

1387

High performance computing

سعید گرگین

آرمین احمدزاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، خیابان شهید لواسانی (فرمانیه سابق)، بعد از برج کوه نور، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، طبقه چهارم

  021-24509409 021-22825454

  www.hpc.ipm.ac.ir

  hpc@ipm.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها