آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه گنبد کاووس

1391

کشاورزی: (الف) علوم دامی (کنترل کیفی خوارک دام، فیزیولوژی دام)؛ (ب) زراعت و اصلاح نباتات ( کشت بافت، بیوتکنولوژی، علف های هرز)؛ (ج) خاکشناسی (فیزیک خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک)؛ (د) هیدرولوژی (آبهای سطحی، بیوهیدرولوژی). <br /> منابع طبیعی: (الف) شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان، بیماری های آبزیان، اکولوژی ماهیان و مهندسی ماهیان)؛ (ب) مرتعداری؛ (ج) مهندسی چوب (آزمایشگاه کاغذ، صنایع چوب ، آناتومی چوب، سازه های صنایع چوبی)؛ <br /> علوم پایه: (الف) زیست (ژنتیک، میکروبیولوژی، هرباریوم، سیستماتیک گیاهی، سیستماتیک جانوری)؛ (ب) شیمی (شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی فیزیک، بیوشیمی)؛ <br /> علوم انسانی: (الف) آزمایشگاه زبان خارجه؛ <br /> فنی و مهندسی: (الف) کامپیوتر سخت افزار؛ (ب) مکانیک خاک؛ (ج) کارگاه طراحی.

سیداصغر حسینی

سیداصغر حسینی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  گلستانگنبد کاووس

  استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس، خ شهید فلاحی نژاد، نرسیده به میدان اسبدوانی، دانشگاه گنبد کاووس، آزمایشگاه مرکزی

  استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس، خ شهید فلاحی نژاد، نرسیده به میدان اسبدوانی، دانشگاه گنبد کاووس، آزمایشگاه مرکزی

  01733264060 01733224060

  www.gonbad.ac.ir

  seidasghar3@gmail.com

  آزمایشگاه های استان گلستان
  استاندارد ها