مجموعه آزمایشگاه‌ها

دانشگاه زابل دانشکده علوم

1391

حمید بیضائی

افسانه برخوردار

معرفی

مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده علوم شامل آزمایشگاه‌های آنالیز دستگاهی، ژنتیک مولکولی و نانو فیزیک می‌باشد

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانزابل

  سیستان و بلوچستان ، زابل ، کیلومتر دو جاده بنجار ، پردیس جدید دانشگاه، دانشکده علوم پایه ، آزمایشگاه تحقیقاتی ‍‍‍‍‍‍ژنتیک مولکولی

  05424822219

  www.uoz.ac.ir

  haddadifatemeh2011@gmail.com

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها