مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت گمانه بنیان غرب

1398

مصالح ساختمانی بتن پلی استایرن

علیرضا مقدس

علیرضا مقدس

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  چهارمحال و بختیاریشهرکرد

  استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، خیابان مولوی، کوچه 8 ، پلاک 3

  038-33347640 038-33347640

  Gamaneh.lab@gmail.com

  آزمایشگاه های استان چهارمحال و بختیاری
  استاندارد ها