آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان سیستان و بلوچستان

وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

1366

عبدالغفور تمندانی

حسن شواکندی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانزاهدان

  سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار دانشگاه، حد فاصل میدان پاسداران و پل شهدای وحدت، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، کد پستی: 9816659875.

  33449305-054 33441670-054

  www.tsml.ir

  sb@tsml.ir

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها