مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت صنایع لاستیکی سهند

1338

محمدهادی شریفی

محمدهادی شریفی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزاشتهارد

  البرز. شهرستان اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار دکتر حسابی غربی، خیابان سوسن2، خیابان سنبل 1.

  37774874-026 37774873-026

  Sahandrubber.com

  laboratory@sahandrubber.com

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها